KPO - Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ

parp

Mikro, mali i średni Przedsiębiorcy! To szansa dla Was na pozyskanie środków!

Temat naboru: Ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Środki można przeznaczyć na:

 • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
 • usługi zewnętrzne

  25 czerwca 2024 - start składania wniosków

  20 sierpnia 2024 - koniec przyjmowania wniosków

Więcej informacji pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-we-wdrazanie-technologii-i-innowacji-srodowiskowych-w-tym-zwiazanych-z-goz 

Zachęcamy!

parp
 • Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Logo Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Finansowanie projektu: Projekt pt. „Wielka Nauka dla Polskiej Innowacyjności”, nr rejestracyjny projektu:  NdS/543816/2022/2022 finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Logo EESA
 • Logo ESO
 • Logo ESS
 • F4E-logo
 • Logo European XFEl
 • Logo CERN
 • Logo ITER
 • polfel-logo